Spoken Reasons @ #YouTubeBlack FanFest Washington D.C. 2017

Spoken Reasons https://www.youtube.com/user/SpokenReasons #YouTubeBlack FanFest Washington D.C. October 17, 2017 Howard University https://www.youtubefanfest.com https://twitter.com/YouTubeFanFest https://instagram.com/YouTubeFanFest https://www.facebook.com/YouTubeFanFest

Daniel Caesar @ #YouTubeBlack FanFest Washington D.C. 2017

Daniel Caesar https://www.youtube.com/user/DANNYixxi #YouTubeBlack FanFest Washington D.C. October 17, 2017 Howard University https://www.youtubefanfest.com https://twitter.com/YouTubeFanFest https://instagram.com/YouTubeFanFest https://www.facebook.com/YouTubeFanFest

Howard University Marching Band @ #YouTubeBlack FanFest Washington D.C. 2017

Howard University Showtime Marching Band opens the first #YouTubeBlack FanFest